Kindervakantiewerk G.G.H.T.

Dankwoord koninklijke onderscheiding

Tilburg,  25 augustus 2016


Op maandag 22 augustus 2016, tijdens de officiële opening van het 60 jarig bestaan van k.v.w. G.G.H.T., ontving ik uit handen van loco-burgemeester Berend de Vries een koninklijke onderscheiding, ik werd 'lid in de orde van Oranje Nassau'. Zijne majesteit koning Willem Alexander kende mij deze eer toe (op voordracht van een aantal personen uit de vrijwilligersgroep van k.v.w. G.G.H.T. met ondersteuning van de daarvoor benodigde sympathiestemmen uit de directe omgeving van het k.v.w., mijn werkgever, etc.) voor mijn (45 jarig) vrijwilligerswerk bij k.v.w. G.G.H.T.

Deze uitreiking kwam voor mij 'als een donderslag bij heldere hemel' en ik stond dan ook te bibberen op mijn benen. Dergelijk soort plichtplegingen / momenten laat ik eigenlijk liever aan mij voorbijgaan, ze zijn niets voor mij. Toch ben ik, bekomen van alle commotie en schrik, ontzettend blij en dankbaar dat mij deze eer te beurt is gevallen.

Maar ... ik vind dat deze onderscheiding niet (alleen) voor mij is, maar voor alle vrijwilligers van k.v.w. G.G.H.T. (van nu, maar ook uit de voorbije jaren). Ik denk daarbij aan hen die 60 jaar geleden de eerste aanzet tot het kindervakantiewerk hebben gedaan, aan de vrijwilligers die (na een korte onderbreking van een aantal jaren wegens zwangerschap) opnieuw vrijwilliger werden en zelfs ook hun kinderen enthousiast wisten te maken om (na hun deelnametijd) vrijwilliger te worden, vrienden en kennissen van onze vrijwilligers (zelfs al moesten deze daarvoor dagelijks vanuit Oss komen), tieners die (omdat ze 'te oud' werden om nog deel te mogen nemen aan het k.v.w.) zichzelf als bumper of hulpleiding aan kwamen melden, ouders/verzorgers van deelnemertjes, ja zelfs tieners die als kind op 'mijn basisschool' zaten (terwijl die toch in een geheel ander gedeelte van Tilburg staat).
Zonder deze vrijwilligers is er namelijk helemaal geen kindervakantiewerk, sterker nog : 'zij zijn k.v.w. G.G.H.T.', zonder hen ben ik helemaal niets.

Daarom nogmaals: de aan mij toegekende onderscheiding is vooral voor hen !

Als voorzitter van k.v.w. G.G.H.T. (kindervakantiewerk Gasthuisring, Goirke, Hasselt en Theresia) wil ik iedereen bedanken voor hun inzet (in het bijzonder de aanvragers voor deze onderscheiding) en enthousiasme voor k.v.w. G.G.H.T.

Ook vrijwilliger worden bij k.v.w. G.G.H.T. ?
Neem dan contact met mij op en meld je aan !

Met vriendelijke groet,

Frans ' Snarf' Staps
voorzitter k.v.w. G.G.H.T.
T   013 543 72 41 ( tijdens kantooruren )
T   06 251 91 775 ( privé )
E   Snarf@Squanto.nl